O SPOLEČNOSTI


Sídlo Agrostavu Pardubice a.s.

(vedení firmy, stavební středisko, pronájem kancelářských, skladových a ubytovacích prostor)

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
ukázat na mapě

Tel.: 466 736 128, 466 736 111
E-mail: agrostav@agrostav-pce.cz

 

Střediska Černá za Bory

(autodoprava, mechanizace a servis)

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
ukázat na mapě

Tel.: 466 736 111, 466 736 115 (ústředna)
Tel.: 466 736 125 (autodoprava)
E-mail: ales.riha@agrostav-pce.cz
Tel.: 466 681 967, 466 736 123 (mechanizace a servis)
E-mail: petr.cerny@agrostav-pce.cz

 

Betonárna Holice

(výroba certifikovaných betonových směsí - mokrých i zavlhlých)

Bratří Čapků, 534 01 Holice v Čechách
ukázat na mapě

Mobil. tel.: 775 760 914, 775 760 925
E-mail: betonarna@agrostav-pce.cz, marek.schejbal@agrostav-pce.cz

 

Panelárna Časy

(výroba betonového zboží)

Časy 10, 534 01 Holice v Čechách
ukázat na mapě

Mobil. tel.: 775 760 966, 605 111 091
E-mail: ivan.moravek@agrostav-pce.cz
 

Certifikace společnosti

ISO 9001 - systém managementu kvality

kvalitní výrobky a služby pro všechny zákazníky a obchodní partnery

ISO 45001 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

bezpečné a zdravé prostředí

ISO 14001 - systém environmentálního managementu

ochrana životního prostředí při všech podnikatelských aktivitách

Integrovaná politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti ochrany zdraví při práci společnosti Agrostav Pardubice a.s.

Prověřená společnost 2021

   

 

Podpora z evropských sociálních fondů

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Společnost Agrostav Pardubice a.s. zpracovala projekt CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI DLE OHSAS 18 001 A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, který je podporován a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt přispěje ke zvýšení adaptability zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek a významnou měrou zvýší konkurenceschopnost společnosti.

 

Organizační řád Agrostavu Pardubice a.s.

 

Aktuální obchodní rejstřík zde