PRO AKCIONÁŘE

 

Informace akcionářům Agrostavu Pardubice a.s. poskytuje paní Olga Lacinová.

Pozvánka na valnou hromadu 28. 6. 2021.

Jednací řád valné hromady.

Výzva k převzetí výtěžku z prodeje akcií.

Odpověď - žádost o vysvětlení.

 

Kontaktní spojení

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Tel.:

466 736 140

Mobil. tel.: 

775 760 928

E-mail:

olga.lacinova@agrostav-pce.cz