AGROSTAV Pardubice – Generální dodavatel staveb

Stavby s tradicí od roku 1971

AGST-pozemni-stavby-ikona-bila

Pozemní stavby

AGST-Vodni-stavby-ikona-bila

Vodohospodářské stavby

služby pro stavebnictví

Agrostav Pardubice - Betonárna Holice

Betonárna holice

Stavby s tradicí
od roku 1971

— Více o nás

Dne 10.9. 2021 se stala jediným akcionářem Agrostavu Pardubice a.s. společnost B.A.S. – CZ s.r.o.. Agrostav Pardubice a.s. společně s B.A.S. – CZ s.r.o. a B.A.S. – CONCRETE s.r.o. tvoří skupinu stavebních firem, která se svým rozsahem, objemem stavebních prací a geografickou působností zařadila mezi významné subjekty trhu.

Kořeny Agrostavu Pardubice sahají do roku 1971, kdy došlo ke sloučení tehdejších melioračních družstev Pardubice, Holice a Přelouč v Zemědělské stavební sdružení Pardubice. Okolo roku 1982 byla tato společnost přejmenována na Agrostav Pardubice, společný zemědělský podnik. V roce 1992 byla firma přetransformována na akciovou společnost.

Jsme tu pro Vás již 50 let, podívejte se na video.

ZTV Na Zadních horách - II. Etapa, Chvaletice

Předmětem díla bylo vybudování kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, městského rozhlasu, odvodňovacích příkopů, terénních úprav a komunikace.

Obnova veřejného hřiště a sportoviště Dubany

Předmětem díla bylo vybudování drenáží, hřiště a terénní úpravy.

Let zkušeností

%

Záruka kvality

%

Nasazení k práci