Vodohospodářské stavby

Úvod / Služby / Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské
stavby

Vodohospodářské stavby jsou neoddělitelnou součástí naší krajiny, tedy i zemědělství. Agrostav Pardubice je od svého vzniku spjat s rozvojem zamědělské výroby v podobě staveb inženýrských, pozemních a značné zkušenosti nasbíral i v oblasti vodních děl.

Postavíme pro vás

Výstavba vodních nádrží, protipovodňových hrází a stěn, úprava vodních toků, rekonstrukce či obnova rybníků a jezírek.

Let zkušeností

%

Záruka kvality

%

Nasazené při práci