Reference

Úvod / Reference

ZTI Jevíčko

ZTI Jevíčko

Využití dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec – Uhersko

Využití dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec – Uhersko

Rekonstrukce sekundární rozvody tepla

Rekonstrukce sekundární rozvody tepla

Luková chodníky

Luková chodníky

Medlešice kanalizace

Medlešice kanalizace

Revitalizace Švarcavy

Revitalizace Švarcavy

Víceúčelové sportovní hřiště – Spojil

Víceúčelové sportovní hřiště – Spojil

Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu

Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu

Revitalizace jezírka – Dašice

Revitalizace jezírka – Dašice

ZŠ Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště – nádvoří, Pardubice

ZŠ Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště – nádvoří, Pardubice

Přístavba zámečnické dílny – PCE Fáblovka, Calypso

Přístavba zámečnické dílny – PCE Fáblovka, Calypso

Sklad a garáž pro techniku Tuněchody

Sklad a garáž pro techniku Tuněchody

Modernizace farmy – část Stavební práce pro klapky, Moravany

Modernizace farmy – část Stavební práce pro klapky, Moravany

Stavební úpravy v budově Základní školy Dašice

Stavební úpravy v budově Základní školy Dašice

Obnova areálu hřbitova v obci Uhersko

Obnova areálu hřbitova v obci Uhersko

Obnova veřejného hřiště  a sportoviště Dubany

Obnova veřejného hřiště a sportoviště Dubany

Parkoviště a chodník u MŠ Solnice

Parkoviště a chodník u MŠ Solnice

Chodník Ještětice

Chodník Ještětice

Přelouč,  Jáhnova,  Příčná – vodovod

Přelouč, Jáhnova, Příčná – vodovod

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba zdvoukolejnění Pardubice Rosice n. L. – Stéblová

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba zdvoukolejnění Pardubice Rosice n. L. – Stéblová

Obnova povrchů místních komunikací a obnova povrchů chodníku v obci Klešice, místní část Nákle

Obnova povrchů místních komunikací a obnova povrchů chodníku v obci Klešice, místní část Nákle

ZTV Na Zadních horách – II. Etapa, Chvaletice

ZTV Na Zadních horách – II. Etapa, Chvaletice

Lesní cesta Židovka 1. část

Lesní cesta Židovka 1. část

BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod (sdružení AGS – KVIS)

BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod (sdružení AGS – KVIS)

Poběžovice u Přelouče – splašková kanalizace a ČOV

Poběžovice u Přelouče – splašková kanalizace a ČOV

D35 Opatovice Časy

D35 Opatovice Časy