O společnosti

Úvod / O Společnosti

Stavby s tradicí
od roku 1971

Kořeny Agrostavu Pardubice sahají do roku 1971, kdy došlo ke sloučení tehdejších melioračních družstev Pardubice, Holice a Přelouč v Zemědělské stavební sdružení Pardubice. Okolo roku 1982 byla tato společnost přejmenována na Agrostav Pardubice, společný zemědělský podnik. V roce 1992 byla firma přetransformována na akciovou společnost.

Let zkušeností

%

Záruka kvality

%

Nasazené při práci

Dne 10.9. 2021 se stala jediným akcionářem Agrostavu Pardubice a.s. společnost B.A.S. – CZ s.r.o.. Agrostav Pardubice a.s. společně s B.A.S. – CZ s.r.o. a B.A.S. – CONCRETE s.r.o. tvoří skupinu stavebních firem, která se svým rozsahem, objemem stavebních prací a geografickou působností zařadila mezi významné subjekty trhu.

AGST-inzenyrske-stavby-ikona-oranzova

Inženýrské
stavby

AGST-pozemni-stavby-ikona-bila

Pozemní
stavby

AGST-Vodni-stavby-ikona-bila

Vodohospodářské
stavby

služby
pro stavebnictví

Politika společnosti

ZTI Jevíčko

ZTI Jevíčko

Využití dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec – Uhersko

Využití dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec – Uhersko

Rekonstrukce sekundární rozvody tepla

Rekonstrukce sekundární rozvody tepla

Luková chodníky

Luková chodníky

Medlešice kanalizace

Medlešice kanalizace

Revitalizace Švarcavy

Revitalizace Švarcavy

Víceúčelové sportovní hřiště – Spojil

Víceúčelové sportovní hřiště – Spojil

Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu

Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu

Revitalizace jezírka – Dašice

Revitalizace jezírka – Dašice

ZŠ Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště – nádvoří, Pardubice

ZŠ Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště – nádvoří, Pardubice

Přístavba zámečnické dílny – PCE Fáblovka, Calypso

Přístavba zámečnické dílny – PCE Fáblovka, Calypso

Sklad a garáž pro techniku Tuněchody

Sklad a garáž pro techniku Tuněchody

Modernizace farmy – část Stavební práce pro klapky, Moravany

Modernizace farmy – část Stavební práce pro klapky, Moravany

Stavební úpravy v budově Základní školy Dašice

Stavební úpravy v budově Základní školy Dašice

Obnova areálu hřbitova v obci Uhersko

Obnova areálu hřbitova v obci Uhersko

Obnova veřejného hřiště  a sportoviště Dubany

Obnova veřejného hřiště a sportoviště Dubany

Parkoviště a chodník u MŠ Solnice

Parkoviště a chodník u MŠ Solnice

Chodník Ještětice

Chodník Ještětice

Přelouč,  Jáhnova,  Příčná – vodovod

Přelouč, Jáhnova, Příčná – vodovod

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba zdvoukolejnění Pardubice Rosice n. L. – Stéblová

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba zdvoukolejnění Pardubice Rosice n. L. – Stéblová

Obnova povrchů místních komunikací a obnova povrchů chodníku v obci Klešice, místní část Nákle

Obnova povrchů místních komunikací a obnova povrchů chodníku v obci Klešice, místní část Nákle

ZTV Na Zadních horách – II. Etapa, Chvaletice

ZTV Na Zadních horách – II. Etapa, Chvaletice

Lesní cesta Židovka 1. část

Lesní cesta Židovka 1. část

BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod (sdružení AGS – KVIS)

BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod (sdružení AGS – KVIS)

Poběžovice u Přelouče – splašková kanalizace a ČOV

Poběžovice u Přelouče – splašková kanalizace a ČOV

D35 Opatovice Časy

D35 Opatovice Časy