Inženýrské stavby

Úvod / Služby / Inženýrské stavby

Inženýrské
stavby

Svým charakterem vyžadují zhotovitele schopného realizovat technicky náročné stavební celky. Agrostav Pardubice za více než 50 let působení v tomto segmentu stavebnictví dostatečně prokázal své schopnocti především v podobě očekávané funkce realizovaných staveb.

Postavíme pro vás

Inženýrské sítě, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody, parkoviště, chodníky, lesní cesty a třeba i opravíme místní komunikace.

Let zkušeností

%

Záruka kvality

%

Nasazené při práci