Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba zdvoukolejnění Pardubice Rosice n. L. – Stéblová
Agrostav-projekty-univerzalni
Typ zakázky

Inženýrská stavba

Termín

Prosím o doplnění

Provedení kanalizace, odvodnění podchodu, dešťová kanalizace, odvodnění zastřešení nástupišť, přeložky vodovodů, ochrava kanalizačního výtlaku.