Obnova veřejného hřiště a sportoviště Dubany
Agrostav-projekty-univerzalni
Typ zakázky

Pozemní stavba

Termín

Prosím o doplnění

Předmětem díla bylo vybudování drenáží, hřiště a terénní úpravy.