Poběžovice u Přelouče – splašková kanalizace a ČOV
Agrostav-projekty-univerzalni
Typ zakázky

Inženýrská stavba

Předmětem díla bylo vybudování nové kanalizační sítě – gravitační kanalizační řady, veřejné kanalizační přípojky a ČOV.