Využití dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec – Uhersko
Agrostav-projekty-univerzalni
Typ zakázky

Inženýrská stavba

Přivedení dešťových vod z obce, potrubí DN 300 do retenční nádrže