ZTV Na Zadních horách – II. Etapa, Chvaletice
Agrostav-projekty-univerzalni
Typ zakázky

Inženýrská stavba

Termín

Prosím o doplnění

Předmětem díla bylo vybudování kanalizace, vodovodu, plynovod, veřejné osvětlení, městský rozhlas, odvodňovací příkop, terénní úpravy, komunikace.